Do 30 zł dziennie za wjazd do Strefy Czystego Transportu samochodem spalinowym

0

Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych została przyjęta przez rząd 28 grudnia 2017 r. Wdrożenie jej w życie planowane jest na I kwartał tego roku. Celem nowych przepisów jest popularyzacja ekologicznego transportu i uregulowanie całego rynku z nim związanego.

Michał Kurtyka, podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii powiedział:

Użytkownicy samochodów elektrycznych będą mogli się poruszać w sposób uprzywilejowany, korzystać z buspasów i parkować bez opłat w miejscach, które są publicznie dostępne. W ustawie zawarliśmy też szereg przywilejów o charakterze podatkowym, m.in. niższy odpis amortyzacyjny i zerową akcyzę. Ten pakiet korzyści ma spowodować, że samochody elektryczne będą dla kierowców bardziej atrakcyjne

Projekt do ustawy zakłada, że w dużych miastach oraz wzdłuż korytarzy transportowych zostanie zbudowana sieć infrastruktury umożliwiającej naładowanie oraz zatankowanie pojazdów zasilanych paliwami alternatywnymi. Ma to zapewnić bezproblemowe poruszanie się tego typu pojazdami po Polsce.

Ministerstwo Energii poprzez wprowadzenie nowych regulacji prawnych, dedykowanych elektromobilności, prognozuje:

W 2020 r. w 32 wybranych aglomeracjach:
W segmencie pojazdów napędzanych energią elektryczną:
  • po drogach poruszać się będzie 50 tys. pojazdów
  • powstanie 6 tys. punktów o normalnej mocy ładowania oraz
  • 400 punktów o dużej mocy ładowania,

Ładowanie pojazdów elektrycznych stanowić będzie nowy rodzaj działalności gospodarczej. Nie będzie to traktowane jako sprzedaż energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne, co sprawi, że koncesja na tę działalność nie będzie wymagana.

Ministerstwo Energii w swoim projekcie planuje również wprowadzenie Stref czystego transportu w centrach miast. Jest to już od kilku lat wprowadzane z sukcesem w miastach Europy Zachodniej i wiemy, że aby wjechać do centrum miasta samochodem, musi on spełniać określone warunki odnośnie emisji spalin. Ministerstwo nie narzuca stref czystego transportu, lecz tym zapisem w ustawie, chce dać samorządom możliwość walki z zanieczyszczeniem powietrza w miastach. W projekcie ustawy została ustalona również opłata a także kara za wjazd do takiej strefy samochodem spalinowym. Opłata maksymalnie może wynieść do 30 zł dziennie niezależnie od czasu przebywania samochodu w tej strefie, a jeśli chodzi o karę to niezastosowanie się do przyjętych ograniczeń w strefie czystego transportu grozić będzie grzywną do 500 zł. Strefy czystego transportu przeciwnie do stref płatnego parkowania – mają obowiązywać przez całą dobę, a nie tylko w wyznaczonych godzinach.

Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych powinna wejść w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Projekt Ustawy możecie przeczytać tutaj:

Projekt-ustawy-o-elektromobilności-i-paliwach-alternatywnych_Projekt-z-dnia-15.12.2017

Źródło: me.gov.pl; premier.gov.pl