Bezprzewodowa technologia ładowania pojazdów elektrycznych może być dostępna komercyjnie w ciągu najbliższych 18 – 24 miesięcy

0
An automobile drives during rush hour in Germany. Photographer: Krisztian Bocsi/Bloomberg

Jak podaje wiceprezes ds. rozwoju biznesu i marketingu w Qualcomm – firmie, która w ciągu ostatnich siedmiu lat rozwijała technologię wśród producentów samochodów. Koszt statycznego ładowania bezprzewodowego jest dziś porównywalny z ładowaniem konwencjonalnym, w którym stosowany jest kabel do ładowania. Statyczne ładowanie bezprzewodowe jest pierwszym krokiem do opracowania dynamicznego ładowania bezprzewodowego, w którym pojazdy ładują się stale w ruchu. Firma Qualcomm wykazała w projekcie pilotażowym we Francji, że w samochodzie elektrycznym możliwe jest indukcyjne ładowanie baterii podczas jazdy.

Źródło: BNEF