Dopłaty do aut elektrycznych dla firm – 125 tys. zł netto

0
RENAULT ZOE 41, BATERIA, AKUMULATOR, CZAS ŁADOWANIA, POJEMNOŚĆ BATERII, MOC ŁADOWANIA, BAGAŻNIK, OSIĄGI, SPECYFIKACJA, DANE TECHNICZNE, PRZYSPIESZENIE, RLINK, WYŚWIETLACZ, ZUŻYCIE ENERGII

Ministerstwo Energii opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków udzielania oraz rozliczania wsparcia ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu.

Poniżej znajduje się krótkie podsumowanie najważniejszych informacji zawartych w projekcie rozporządzenia:

Pojazdy elektryczne kategorii M1

 • Maksymalna wysokość dopłaty w przypadku pojazdu elektrycznego kategorii M1 (pojazdy osobowe, posiadające nie więcej niż 8 miejsc oprócz siedzenia kierowcy) wynosi 30% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 36 tys. zł na jeden pojazd. Pojazdy kategorii M1 zasilane wodorem mogą liczyć maksymalnie na dopłatę w wysokości 100 tys. zł.
 • Jednak tak jak w przypadku dopłat dla osób fizycznych nie prowadzących działalności, górny limit cenowy pojazdu elektrycznego (dla firm) ustalono na  poziomie 125 tys. zł netto (w przypadku osób fizycznych jest to 125 tys. brutto). Umożliwia to kupno nieznacznie szerszej gamy samochodów elektrycznych (niż w przypadku dopłat dla osób fizycznych) i skazuje przedsiębiorców na wymianę swoich konwencjonalnych samochodów o normalnych rozmiarach (segment SUVów jest obecnie bardzo popularny) na małe, miejskie lub kompaktowe auta elektryczne o niewielki zasięgu.

Pojazdy elektryczne kategorii N1 i M2

 • Maksymalna wartość dopłaty dla pojazdów elektrycznych dostawczych o DMC do 3,5 tony oraz pojazdów do przewozu osób posiadających więcej niż 8 miejsc oprócz siedzenia kierowcy i DMC do 5 ton (pojazdy z kategorii N1 oraz M2) ma wynosić do 30% kosztów kwalifikowanych, ale maksymalnie do kwoty 70 tys. zł, a w przypadku pojazdów tej samej kategorii napędzanych gazem ziemnym – 30% kosztów i maksymalnie 30 tys. zł.

Pojazdy elektryczne kategorii N2 i N3

 • Pojazdy elektryczne dostawcze lub ciężarowe o DMC powyżej 3,5 tony, ale nie przekraczające 12 ton mogą liczyć na dopłatę w wysokości maksymalnie 30% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 150 tys. zł, a w przypadku pojazdów napędzanych gazem ziemnym – 30% kosztów i nie więcej niż 35 tysięcy złotych.
 • Ciężarówki elektryczne o DMC powyżej 12 ton mogą liczyć na dopłatę w wysokości maksymalnie 30% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 200 tys. zł. Takie same pojazdy napędzane gazem ziemnym – 30% kosztów kwalifikowanych i maksymalnie 100 tys. zł.

Pojazdy elektryczne kategorii L

 • Elektryczne motocykle, motorowery, czterokołowce również mogą liczyć na wsparcie w wysokości 30% kosztów kwalifikowanych, jednak maksymalnie do 5 tys. zł.

Wsparcie publicznego transportu zbiorowego

 • Autobusy elektryczne będą mogły otrzymać maksymalnie 1,045 mln zł (55% kosztów kwalifikowanych).
 • Trolejbusy do 720 tys. złotych (maksymalnie 45% kosztów kwalifikowanych).
 • Autobusy napędzane sprężonym gazem ziemnym CNG otrzymają maksymalnie 150 tys. zł (15% kosztów kwalifikowanych).
 • Autobusy napędzane skroplonym gazem ziemnym LNG otrzymają maksymalnie 150 tys. zł (15% kosztów kwalifikowanych).
 • Autobusy wodorowe otrzymają maksymalnie 2 miliony złotych (55% kosztów kwalifikowanych).

Wsparcie rozbudowy infrastruktury

 • Dopłata do stacji ładowania normalnej mocy wyniesie maksymalnie do 50% kosztów kwalifikowanych i nie więcej niż 25,5 tys. zł.
 • Dopłata do stacji ładowania dużej mocy wyniesie maksymalnie do 50% kosztów kwalifikowanych i nie więcej niż 150 tys. zł.
 • Infrastruktura ładowania drogowego transportu publicznego może liczyć na maksymalną dopłatę 240 tys. zł (50% kosztów kwalifikowanych).
 • Infrastruktura CNG – do 750 tys. zł (50% kosztów kwalifikowanych).
 • Infrastruktura LNG – do 1,2 mln zł (50% kosztów kwalifikowanych).
 • Infrastruktura sprzedaży lub dystrybucji wodoru – do 3 mln zł (50% kosztów kwalifikowanych).

Projekt rozporządzenia znajduje się tutaj.