NFOŚiGW uruchamia dopłaty do leasingu samochodów elektrycznych

0
PKO LEASING, MASTERLEASE, NAJEM DŁUGOTERMINOWY, BOŚ, BANK OCHRONY ŚRODOWISKA, BANK OCHRONY ŚRODOWISKA DOPŁATY, DOPŁATY PROGRAM MÓJ ELEKTRYK, MÓJ ELEKTRYK DOPŁATY, DOPŁATY DO ZAKUPU SAMOCHODÓW ELEKTRYCZNYCH, PROGRAM MÓJ ELEKTRYK NABÓR WNIOSKÓW, DOPŁATY DO LEASINGU SAMOCHODÓW ELEKTRYCZNYCH, DOPŁATY DO LEASINGU, SAMOCHODY ELEKTRYCZNE, NFOŚIGW, NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ DOPŁATY

Od 2 sierpnia rozpoczyna się nabór wniosków dla banków, które będą chciały uzyskać dopłaty do leasingu pojazdów zeroemisyjnych w ramach programu „Mój elektryk”. Z całego budżetu 0,5 mld zł aż 400 milionów zł jest przeznaczonych właśnie na ten cel.

Program NFOŚiGW „Mój elektryk” zakłada możliwość uzyskania bezzwrotnego dofinansowania do zakupu lub leasingu pojazdów zeroemisyjnych (napędzanych energią elektryczną lub paliwem wodorowym) przez osoby fizyczne, przedsiębiorstwa, samorządy i instytucje. Z całego budżetu 500 mln zł znaczna większość, bo aż 400 mln zł, przeznaczona jest właśnie na dopłaty do leasingu.

Kiedy ruszy nabór wniosków dla banków w programie „Mój elektryk”?

Osoby fizyczne od 12 lipca mają możliwość składania wniosków o dopłaty. Dla banków zainteresowanych uzyskaniem dopłat nabór wniosków ruszy 2 sierpnia i będzie trwał 4 tygodnie.

Narodowy Fundusz przekaże bankom, które zgłoszą się do programu, środki finansowe, które następnie będą mogły zostać przekazane podmiotom korzystającym z leasingu, z przeznaczeniem na dopłaty do opłat leasingowych.

Banki, które zgłoszą się do programu „Mój elektryk” powinny zadeklarować gotowość operacyjnego uruchomienia systemu rozdystrybuowania dopłat do leasingu najpóźniej w terminie do 90 dni od momentu podpisania umowy z Funduszem. Jak podaje NFOŚiGW, banki będą również zobowiązane do podjęcia współpracy z każdą zainteresowaną firmą leasingową, która zgłosi chęć skorzystania z dopłat na każdym etapie wdrażania programu „Mój elektryk”.

Podstawą uczestnictwa danego banku w programie dopłat będzie zawarcie z Funduszem odpowiedniej umowy o udostępnienie środków finansowych.

Jak będzie wyglądało składanie wniosków o dopłaty do leasingu?

System dystrybucji dopłat ma być przyjazny dla przedsiębiorców oraz zintegrowany z biznesowym modelem finansowania aut przez leasing. Wnioski o dopłaty do leasingu będą składane bezpośrednio u pracownika firmy leasingowej, który będzie odpowiedzialny za umowę leasingową. Banki będą pośrednikiem NFOŚiGW w wydawaniu decyzji o przyznaniu dotacji w terminie do 20 dni od przekazania wniosku do banku przez firmę leasingową.

Na jakie pojazdy będzie przysługiwała dopłata do leasingu?

Dopłata do leasingu przysługiwać będzie wyłącznie na fabrycznie nowe pojazdy zeroemisyjne, których cena nie będzie wyższa niż określona w programie. Wnioski będą mogły dotyczyć pojazdów kategorii M1, N1 oraz L1e-L7e. Dokładne kwoty dofinansowań zależą od rodzaju pojazdu oraz deklarowanego przebiegu.