Nowe autobusy elektryczne w Gdańsku i we Wrocławiu

0
AUTOBUSY ELEKTRYCZNE GDAŃSK, AUTOBUSY ELEKTRYCZNE WROCŁAW, AUTOBUSY ELEKTRYCZNE DOTACJA, ZIELONY TRANSPORT PUBLICZNY, TRANSPORT PUBLICZNY, NFOŚIGW DOTACJA, NFOŚIGW AUTOBUSY, AUTOBUS ELEKTRYCZNY, TRANSPORT PUBLICZNY, TRANSPORT PUBLICZNY GDAŃSK, TRANSPORT PUBLICZNY WROCŁAW, ELEKTRYCZNY TRANSPORT PUBLICZNY, AUTOBUSY ELEKTRYCZNE W GDAŃSKU, AUTOBUSY ELEKTRYCZNE WE WROCŁAWIU

Rozstrzygnięto przetarg na dostawę mini autobusów elektrycznych dla Gdańska. W przyszłym roku do floty autobusów dołączą trzy elektryczne pojazdy. Z kolei wrocławskie MPK na zakup autobusów elektrycznych otrzyma 46 mln zł dotacji.

Nowe autobusy w Gdańsku

Spółka Gdańskie Autobusy i Tramwaje rozstrzygnęła przetarg na dostawę trzech elektrycznych autobusów typu mini – Minibusów elektrycznych Karsan. Nowe elektryczne pojazdy będą jeździć w obszarze Starego i Głównego Miasta. Razem z autobusami zostaną dostarczone również trzy ładowarki elektryczne do zasilania w prąd akumulatorów trakcyjnych. Ładowanie autobusów będzie się odbywało na terenie zajezdni autobusowej. Autobusy będą oczywiście przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz do przewozu wózków dziecięcych. Pojazdy będą wyposażone również w klimatyzację oraz system monitoringu.
AUTOBUSY ELEKTRYCZNE GDAŃSK, AUTOBUSY ELEKTRYCZNE WROCŁAW, AUTOBUSY ELEKTRYCZNE DOTACJA, ZIELONY TRANSPORT PUBLICZNY, TRANSPORT PUBLICZNY, NFOŚIGW DOTACJA, NFOŚIGW AUTOBUSY, AUTOBUS ELEKTRYCZNY, TRANSPORT PUBLICZNY, TRANSPORT PUBLICZNY GDAŃSK, TRANSPORT PUBLICZNY WROCŁAW, ELEKTRYCZNY TRANSPORT PUBLICZNY, AUTOBUSY ELEKTRYCZNE W GDAŃSKU, AUTOBUSY ELEKTRYCZNE WE WROCŁAWIU
Nowe elektryczne autobusy, trzy ładowarki oraz urządzenia i sprzęt do diagnostyki i napraw dostarczy wyłoniona w rozstrzygniętym przetargu  firma MMI Sp. z o.o. Łączny koszt inwestycji to 4 867 110 zł brutto.

Wrocław otrzyma dotację na zakup autobusów

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne we Wrocławiu otrzyma z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowanie w wysokości ponad 46 mln zł na zakup 11 przegubowych autobusów elektrycznych, stworzenie dla nich systemu ładowania oraz przeszkolenie grupy pracowników (32,5 mln zł bezzwrotnej dotacji oraz ponad 13,8 mln zł pożyczki). Dofinansowane pochodzi z programu priorytetowego „Zielony Transport Publiczny”.

Pozyskane środki zostaną wykorzystane na zakup autobusów elektrycznych o długości 18 m. Zakupione autobusy skierowane będą do przewozu pasażerów na wytypowanej linii komunikacji miejskiej we Wrocławiu. Część pieniędzy zostanie przeznaczona na zamontowanie niezbędnej infrastruktury technicznej: systemu szybkiego i wolnego ładowania zakupionych pojazdów na terenie zajezdni autobusowej oraz ładowarki typu pantograf o mocy 400 kW na pętli przy ul. Kamieńskiego. Dzięki dofinansowaniu przeprowadzone zostanie również szkolenie dla 25 kierowców i 18 mechaników w zakresie obsługi „elektryków” i sprzętu do ich zasilania.

Projekt MPK we Wrocławiu ma być zrealizowany do 30 kwietnia 2024 roku. Efekt ekologiczny wdrożenia elektrycznych autobusów to zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery (976,91625 Mg/rok), ograniczenie emisji tlenków azotu (2,07380 Mg/rok), a także obniżenie emisji pyłów PM10 (0,03101 Mg/rok). Zakup autobusów wynika z przyjętej w 2020 roku Wrocławskiej Strategii Rozwoju Elektromobilności.

źródło: gdansk.pl, mpk.wroc.pl