Znaki drogowe poinformują o stacjach ładowania

0
STACJA ŁADOWANIA POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH, PUNKT ŁADOWANIA POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH, ZNAK STACJA ŁADOWANIA POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH, ZNAK PUNKT ŁADOWANIA POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH, ZNAK D-23B, ZNAK D-23C, OZNAKOWANIE STACJI ŁADOWANIA, POJAZDY ELEKTRYCZNE, PSPA, EV, EE, BEV, JAK ZNALEŹĆ STACJĘ ŁADOWANIA, JAK ZNALEŹĆ PUNKT ŁADOWANIA POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH

Już wkrótce przy polskich drogach pojawią się nowe znaki drogowe informujące kierowców o najbliższych ładowarkach pojazdów elektrycznych. Zmieni się również sposób oznaczania miejsc parkingowych przeznaczonych na postój EV podczas ładowania. Z inicjatywą wprowadzenia nowych znaków D-23b oraz D-23c wyszło Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA).

W czwartek 2 grudnia br. wchodzą w życie przepisy wykonawcze pozwalające na umieszczanie nowych znaków przy polskich drogach. Nowe regulacje przewiduje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, jak również Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych.

– PSPA wyszło z inicjatywą wprowadzenia nowych znaków już w 2019 r., kierując do Ministerstwa Infrastruktury projekt Systemu Identyfikacji Elektromobilności dla Polski, który zawierał szereg konkretnych propozycji zarówno znaków pionowych, jak i poziomych. Był to efekt ustaleń z partnerami branżowymi PSPA poczynionych w ramach Białej Księgi Elektromobilności, czyli projektu, który ma na celu wypracowanie zmian prawnych sprzyjających rozwojowi zeroemisyjnego transportu w Polsce. Przeprowadziliśmy również odpowiednie działania pilotażowe, w ramach których Łódź – jako pierwsze miasto w Polsce – zaczęła oznaczać buspasy znakami poziomymi informującymi kierowców o prawie samochodów elektrycznych do jazdy po buspasach – mówi Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający PSPA.

Na podstawie wprowadzanych regulacji, znak D-23b „stacja paliwowa z punktem ładowania pojazdów elektrycznych” znajdzie zastosowanie w celu wskazania stacji paliw wyposażonej w punkt ładowania pojazdów elektrycznych. Jeżeli stacja paliw prowadzi także sprzedaż innych paliw do napędu pojazdów, nowe regulacje dopuszczają umieszczenie w dolnej części znaku napisu określającego rodzaj takiego paliwa („LPG”, „CNG”, „LNG” lub „wodór (H2)”).

 

STACJA ŁADOWANIA POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH, PUNKT ŁADOWANIA POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH, ZNAK STACJA ŁADOWANIA POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH, ZNAK PUNKT ŁADOWANIA POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH, ZNAK D-23B, ZNAK D-23C, OZNAKOWANIE STACJI ŁADOWANIA, POJAZDY ELEKTRYCZNE, PSPA, EV, EE, BEV, JAK ZNALEŹĆ STACJĘ ŁADOWANIA, JAK ZNALEŹĆ PUNKT ŁADOWANIA POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCHZ kolei znak D-23c „punkt ładowania pojazdów elektrycznych” ma być stosowany w celu wskazania punktu ładowania pojazdów elektrycznych.

STACJA ŁADOWANIA POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH, PUNKT ŁADOWANIA POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH, ZNAK STACJA ŁADOWANIA POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH, ZNAK PUNKT ŁADOWANIA POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH, ZNAK D-23B, ZNAK D-23C, OZNAKOWANIE STACJI ŁADOWANIA, POJAZDY ELEKTRYCZNE, PSPA, EV, EE, BEV, JAK ZNALEŹĆ STACJĘ ŁADOWANIA, JAK ZNALEŹĆ PUNKT ŁADOWANIA POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH– Wprowadzenie nowych znaków ma istotne znaczenie z dwóch powodów. Po pierwsze i najważniejsze, kierowcy samochodów elektrycznych zostaną poinformowani o lokalizacji najbliższego punktu ładowania, co zwiększy komfort i ułatwi pokonywanie dłuższych podróży za kierownicą pojazdów zeroemisyjnych. Po drugie, nowe znaki zwiększą świadomość innych kierowców, którzy często nie wiedzą, że takie stacje w Polsce funkcjonują już od dawna, a ich liczba powoli zbliża się do 2 tys. To pozwoli przekonać do elektromobilności część potencjalnych nabywców samochodów elektrycznych, którzy mają obawy co do możliwości naładowania takiego pojazdu – mówi Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający PSPA.

Brak przy polskich drogach ujednoliconych znaków drogowych informujących o stacjach ładowania stanowi jedną z przyczyn wciąż niskiej świadomości Polaków w zakresie lokalizacji ogólnodostępnych ładowarek pojazdów z napędem elektrycznym. Jak wynika z cyklicznego badania opinii publicznej PSPA „Barometr Nowej Mobilności” w 2020 r. aż 93,1% respondentów nie potrafiło wskazać w ich miejscowości przynajmniej 5 różnych, publicznych miejsc, gdzie można naładować samochód elektryczny. W 2021 r. ta wartość obniżyła się tylko nieznacznie – do 88,4%.

Nowe przepisy wprowadzają także inne ważne zmiany. W przypadku miejsc przeznaczonych na postój pojazdów elektrycznych wyłącznie na czas ładowania, pod znakiem D-18 będzie umieszczać się tabliczkę z napisem „EV ładowanie”. Jak przewidują wprowadzane regulacje, na tabliczce pod znakiem D-18 napis „EV” będzie umieszczany w wierszu górnym a napis „ładowanie” w wierszu dolnym. Przepisy dopuszczają również umieszczenie na tej tabliczce dodatkowej informacji o maksymalnym czasie postoju, np. „do 30 min”. Napis „EV” będzie mógł być również umieszczany na kopertach namalowanych na powierzchni drogi w celu wyznaczenia miejsca postojowego dla samochodów elektrycznych.

– Rząd uwzględnił postulaty branży i zdecydował o zastąpieniu symbolu „EE” symbolem „EV”, który stanowi skrót od angielskiego electric vehicle i jest powszechnie stosowany w wielu krajach europejskich, zarówno w języku potocznym, jak i do wyróżniania ładowarek oraz miejsc parkingowych dla samochodów elektrycznych. To krok w dobrym kierunku, ponieważ prowadzi do ujednolicenia oznakowania infrastruktury ładowania w państwach członkowskich UE, a skrót „EV”, w odróżnieniu od „EE”, jest intuicyjnie rozpoznawany przez kierowców samochodów elektrycznych – podsumowuje Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający PSPA.

źródło: PSPA