Jak można wspierać szerszą adopcję pojazdów elektrycznych?

0
IRLANDIA WSPARCIE EV, IRLANDIA STRATEGIA ELEKTROMOBILNOŚCI, JAK WSPIERAĆ ELEKTROMOBILNOŚĆ, PROGRAM WSPARCIA ELEKTROMOBILNOŚCI, BEV, EV, DOTACJE DO STACJI ŁADOWANIA, DOTACJE DO ŁADOWAREK, ŁADOWARKI TYPU SMART, Wallbox Pulsar Plus ładowanie samochodu

Departament Transportu Irlandii ogłosił pakiet dotacji i inicjatyw mających na celu jeszcze większe wsparcie adopcji pojazdów elektrycznych. Pakiet działań obejmuje m.in. dotacje do domowych stacji ładowania, wprowadzenie rejestru inteligentnych ładowarek, a także program testowych pojazdów użytkowych dla firm.

Irlandzki minister transportu Eamon Ryan ogłosił cztery nowe programy wsparcia adopcji samochodów elektrycznych. Ich wdrożenie ma na celu zmniejszenie emisji pochodzących z transportu. Mają stanowić kluczową część rządowej strategii transformacji transportu. Ogłoszone właśnie cztery nowe inicjatywy dołączą do szeregu innych wdrożonych już środków. Obecnie funkcjonują już m.in. dopłaty do zakupu aut elektrycznych, dotacje na zakup stacji ładowania dla klubów sportowych oraz program wsparcia dla infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych. 

Na początku 2022 roku opublikowano projekt pierwszej krajowej strategii dotyczącej infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych w Irlandii. W odpowiedzi na opublikowaną strategię wpłynęło ponad 14 000 odpowiedzi od osób prywatnych i organizacji. Zostaną one uwzględnione przy tworzeniu ostatecznego dokumentu. Oficjalna strategia ma ujrzeć światło dzienne jeszcze w tym roku.

Ładowanie samochodu elektrycznego w domu

Jeden z wprowadzonych właśnie programów to wsparcie instalacji domowych ładowarek do samochodów elektrycznych. Osoby zamieszkujące mieszkania i domy wielorodzinne będą mogły liczyć na otrzymanie dotacji na zakup domowej stacji ładowania EV. Ministerstwo Transportu zapowiedziało, że o dotację będę mogły ubiegać się nawet osoby nieposiadające auta elektrycznego, aby z takich ładowarek mogli korzystać np. ich goście.

Rejestr inteligentnych stacji ładowania

Od września br. programy wsparcia zakupu stacji ładowania będą obejmowały jedynie stacje ładowania typu smart. Dodatkowo wprowadzony zostanie rejestr takich stacji. Będzie on miał na celu poprawę bezpieczeństwa energetycznego oraz zapobieganie nadmiernemu zapotrzebowaniu na energię elektryczną. Zapewniona zostanie również „lepsza integracja z odnawialnymi źródłami energii”. 

Takie inteligentne ładowarki są na przykład w stanie gromadzić wytworzoną energię odnawialną (na przykład pochodzącą z paneli fotowoltaicznych) i przesyłać ją z powrotem do sieci. Ładowarki typu smart mogą zatem umożliwić korzystanie z technologii Vehicle-to-Grid (V2G), która umożliwia ładowanie pojazdów elektrycznych, gdy energia jest dostępna, a zapotrzebowanie niskie oraz przesyłanie jej z powrotem do sieci, gdy zapotrzebowanie jest wysokie. Producenci i instalatorzy mogą zarejestrować swoje produkty w rejestrze inteligentnych ładowarek EV na stronie internetowej Urzędu ds. Zrównoważonej Energii Irlandii (SEAI).

Przeczytaj również: Europa dwóch prędkości – różnice w sprzedaży EV

Wypróbuj auto elektryczne

Irlandzkie Ministerstwo Transportu zapowiedziało również wprowadzenie programu mającego na celu promowanie i zachęcania do elektryfikacji floty handlowej. Firmy będą miały możliwość bezpłatnego testowania pojazdu elektrycznego przez co najmniej 3 miesiące. W tym czasie będą mogły się one przekonać, jakie korzyści i oszczędności niosą ze sobą auta elektryczne w ich rzeczywistym użytkowaniu.

Wsparcie obszarów mniej zaludnionych

Irlandzki rząd zapowiedział, że „aby zapewnić sprawiedliwe przejście na użytkowanie pojazdów bezemisyjnych na dużą skalę, należy zaspokoić pełen zakres potrzeb ludzi i przedsiębiorstw w całej Irlandii. Obejmuje to w szczególności zapewnienie sprawiedliwej transformacji dla obszarów wiejskich, Gaeltacht i wysp”, które są bardziej odległymi i mniej zaludnionymi obszarami, z potencjalnie większymi odległościami między ładowarkami i podróżami na większe odległości.

Ważnym aspektem budowanych sieci ładowania pojazdów elektrycznych jest to, że muszą być one dostępne dla każdego, w tym osób starszych i osób z niepełnosprawnościami. Irlandia zapowiada podejmowanie dalszych działań mających na celu stałe poszerzania adopcji aut elektrycznych wśród całego społeczeństwa. W Irlandii funkcjonuje już między innymi program dopłat do zakupu aut elektrycznych. Budżet programu na ten rok to 100 milionów euro.

źródło: gov.ie