UE zaostrza normy emisji dwutlenku węgla dla transportu

0
FIT FOR 55, NORMY EMISJI CO2, NORMY EMISJI DLA TRANSPORTU, NORMY EMISJI W UNII EUROPEJSKIEJ, KONIEC SPRZEDAŻY AUT SPALINOWYCH OD 2035 ROKU

Państwa UE i Parlament Europejski osiągnęły porozumienie w sprawie zaostrzenia norm emisji CO2 dla nowych samochodów osobowych i lekkich samochodów dostawczych. Pojazdy te sprzedawane od 2035 roku będą musiały być w 100% zeroemisyjne. Został ustalony również cel pośredni dla poziomu maksymalnej emisji.

Pierwsza kwestia, jaką określa zawarte porozumienie to redukcja emisji CO2 o 55% dla nowych samochodów osobowych oraz o 50% dla lekkich samochodów dostawczych począwszy od 2030 roku, w porównaniu do poziomów z 2021 roku. Do 2035 roku emisje CO2 nowych samochodów osobowych i lekkich pojazdów dostawczych muszą spaść o 100 %. Oznacza to, że od 2035 roku w UE będą mogły być rejestrowane tylko samochody osobowe i lekkie pojazdy dostawcze, które podczas eksploatacji w ogóle nie emitują dwutlenku węgla. Podjęte ustalenia wymagają co prawda jeszcze formalnego przyjęcia.

FIT FOR 55, NORMY EMISJI CO2, NORMY EMISJI DLA TRANSPORTU, NORMY EMISJI W UNII EUROPEJSKIEJ, KONIEC SPRZEDAŻY AUT SPALINOWYCH OD 2035 ROKU

Klauzula rewizyjna

W 2026 roku ma nastąpić zrewidowanie podjętych decyzji. Zgodnie z komunikatem Rady Europejskiej, umowa zawiera „klauzulę rewizyjną, która ma zapewnić, że w 2026 roku Komisja dokładnie oceni postępy w realizacji celów 100% redukcji emisji oraz potrzebę przeglądu tych celów„. Przegląd ma zostać dokonany z uwzględnieniem rozwoju technologicznego, w tym w odniesieniu do technologii hybrydowych typu plug-in oraz znaczenia zrównoważonego i sprawiedliwego społecznie przejścia do zerowej emisji. Innymi słowy, jeśli do tego czasu zmienią się jakiekolwiek uwarunkowania, możliwe jest późniejsze dostosowanie standardów ograniczenia emisji.

Przeczytaj również: Powstaje nowa europejska sieć ultraszybkich stacji ładowania

Do jakich pojazdów ma zastosowanie zwolnienie z e-paliw?

Istnieją teoretyczne tylne drzwi dla rejestracji pojazdów z silnikami spalinowymi po 2035 roku zasilanych tzw. e-paliwami, czyli paliwami neutralnymi pod względem emisji CO2. Takie rejestracje musiałyby przebiegać zgodnie z prawem UE oraz zgodnie z unijnym celem neutralności klimatycznej.

Możliwość rejestracji aut z silnikami spalinowymi zasilanymi e-paliwami ma nie dotyczyć nowych samochodów osobowych i lekkich pojazdów użytkowych. Tutaj mają zastosowanie ograniczenia dotyczące flotowych norm emisji. Inaczej sprawa wygląda jeśli chodzi pojazdy ciężarowe, pojazdy uprzywilejowane i ciągniki. One nie są częścią systemu limitów floty.

Porozumienie zawiera również wzmocnienie pozostałych przepisów dotyczących ograniczenia emisji CO2:  

  • Obniżenie limitu kredytów emisyjnych, które producenci mogą otrzymać za ekoinnowacje. Ekoinnowacje w sposób możliwy do zweryfikowania mają redukować emisję CO2 na drogach, do maksymalnie 4 g/km rocznie w okresie od 2030 do 2034 roku. Obecnie ustalony jest limit na poziomie 7 g/km rocznie.
  • Do 2025 roku Komisja opracuje wspólną unijną metodologię oceny pełnego cyklu życia emisji CO2 samochodów osobowych i dostawczych wprowadzanych na rynek UE, a także paliw i energii zużywanych przez te pojazdy. W oparciu o metodologię producenci będą mogli zgłaszać Komisji obliczone emisje w cyklu życia nowych pojazdów, które wprowadzają do obrotu.

Rada Europejska jest zadowolona z osiągniętego porozumienia. „Ta umowa utoruje drogę nowoczesnemu i konkurencyjnemu przemysłowi motoryzacyjnemu w UE” – powiedział Jozef Sikela, czeski minister przemysłu i handlu. Czechy sprawują obecnie przewodnictwo w Radzie UE. „Świat się zmienia i musimy pozostać w czołówce innowacji. Uważam, że możemy skorzystać z tej zmiany technologicznej.

źródło: europa.eu