Cypr sfinansuje budowę publicznych punktów ładowania

0
CYPR STACJE ŁADOWANIA, FINANSOWANIE STACJI ŁADOWANIA NA CYPRZE, CYPR PROGRAM DOPŁAT DO STACJI ŁADOWANIA, STACJE ŁADOWANIA DOFIANSOWANIE

Rząd Cypru sfinansuje budowę publicznych stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Na ten cel przeznaczonych zostanie 3,7 mln euro. Projekt będzie realizowany w dwóch fazach. W pierwszym etapie do wykorzystania będzie kwota 1,85 mln euro. Wnioski o dofinansowanie można składać do 31 stycznia 2023 roku.

Wnioski o dofinansowanie nie ograniczają się jedynie do firm, ale są również otwarte dla stowarzyszeń i fundacji. Organizacje pozarządowe, osoby prawne prawa publicznego czy właściciele i najemcy miejsc parkingowych, z których mogą korzystać obywatele, również będą mogli otrzymać dofinansowanie na budowę stacji ładowania.

Przeczytaj również: Kanada sfinansuje zakup 6000 stacji ładowania EV

Finansowana będzie budowa zarówno stacji ładowania AC, jak i DC. Wysokość dotacji będzie zależała od mocy stacji ładowania. W przypadku budowy ładowarek AC kwota dotacji zaczyna się od 1100 euro za ładowarkę 3,7 kW do 2000 euro za stację 22 kW. W przypadku ładowarek DC urządzenia o mocy poniżej 50 kW będą dotowane w kwocie 7 000 euro, przy mocy od 50 do 150 kW dotacja wynosi 20 000 euro, a przy mocy powyżej 150 kW 30 000 euro.

Niezależnie od typu stacji ładowania i jej mocy obowiązuje maksymalna stawka dofinansowania w wysokości 50% całkowitych wydatków. Punkty ładowania w odległych, górzystych regionach mogą liczyć na specjalną dotację w wysokości do 55% kosztów całkowitych.

Jeden wnioskodawca może otrzymać finansowanie tylko na cztery stacje ładowania w danym okręgu. Jeżeli stacje ładowania mają powstać w kilku okręgach, górna granica to 15 punktów ładowania na całym Cyprze. Nie dotyczy to władz lokalnych, które mogą otrzymać dofinansowanie na maksymalnie osiem stacji ładowania na swoim terenie. Celem rządu jest najprawdopodobniej dywersyfikacja rynku operatorów stacji ładowania tak, aby wielu małych operatorów instalowało punkty ładowania, nie pozwalając tylko jednemu dużemu operatorowi zdominować cały rynek dzięki otrzymanym dotacjom.

Według doniesień medialnych po posiedzeniu rządu, minister transportu, komunikacji i pracy Yiannis Karousos zapowiedział, że pierwsze 1000 publicznie dostępnych stacji ładowania powinno zostać uruchomionych do 2026 roku. Oczekuje się, że druga faza programu finansowania zostanie ogłoszona do końca przyszłego roku.

źródło: ev1000.cea.org.cy