Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt przy użyciu poniższego formularza:

  Chcesz do nas dołączyć?

  Poszukujemy osób chcących pisać regularnie artykuły na naszej stronie. Jeżeli interesujesz się samochodami elektrycznymi lub elektromobilnością – napisz do nas, chętnie nawiążemy współpracę.

  Szczegóły danych kontaktowych:

  Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.napradzie.pl prowadzony jest przez NAPRĄDZIE.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Na Uboczu 22/19, 02-791 Warszawa); wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000979506; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 5 000 zł; NIP: 9512544618; REGON: 522461470.

  Adres poczty elektronicznej: kontakt@napradzie.pl
  Telefon kontaktowy: 885110921