Pierwsze dwie stacje Fastned osiągnęły w marcu próg rentowności.

0

Fastned jest firmą, która buduje infrastrukturę niezbędną do szybkiego ładowania wszystkich typów samochodów elektrycznych.Firma ogłosiła, że ich pierwsze dwie stacje osiągnęły w marcu próg rentowności. Oznacza to, że wydatki operacyjne takie jak zakup energii, opłaty za podłączenie do sieci, koszty licencji, wynajem gruntów, koszty czyszczenia i utrzymania stacji zostały pokryte przez dochody generowane na tych stacjach.

Fastned spodziewa się, że w najbliższych miesiącach kolejne stacje przekroczą próg rentowności.

Firma posiada obecnie 58 stacji. Wszystkie z nich są bezzałogowe i zarządzane z centrali. Z tego względu ich kolejnym celem jest również pokrycie wydatków operacyjnych. Ponieważ koszty te są względnie stabilne, w momencie podłączenia nowych stacji do sieci, koszt całkowity w przeliczeniu na jedną stację spadnie. Ostatnim krokiem w kierunku opłacalności firmy jest również pokrycie kosztów amortyzacji i finansowania.

Stacje Fastned są przygotowane na silny wzrost liczby samochodów elektrycznych. Ich wydajność może być łatwo rozszerzona przez dodawanie coraz większej liczby ładowarek do każdej stacji. Niskie koszty eksploatacji, uniwersalność oraz duża wydajność powodują znaczny potencjał zarobkowy każdej takiej stacji.

W porównaniu z analogicznym okresem roku 2016 – wolumen, przychód i liczba aktywnych klientów firmy wskazały na silny wzrost w pierwszym kwartale 2017 roku. Obecnie firma ma 3,520 aktywnych klientów. Spółka rozpoczęła budowę 6 nowych stacji, dlatego do lata spodziewają się mieć 63 aktywne stacje.

Obecnie w Holandii znajduje się około 15 000 w pełni elektrycznych samochodów. Jest to o 40% więcej niż przed rokiem. Prawie połowę tego wzrostu osiągnięto od stycznia bieżącego roku. Jest to spowodowane częściowo przez korzystne zachęty. W marcu procent samochodów elektrycznych z całkowitej liczby nowych samochodów sprzedawanych w Holandii wzrósł do ponad 2%. Fastned spodziewa się, że procent ten będzie nadal rosnąć, ponieważ na rynek wprowadzane są coraz bardziej atrakcyjne modele samochodów elektrycznych o coraz większych zasięgach.