Niemcy nie są gotowe na rozwój elektromobilności

0

Zgodnie z raportem przygotowanym przez firmę doradztwa strategicznego – Oliver Wyman – niemiecka sieć elektroenergetyczna nie jest przygotowana na szybki rozwój e-transportu. Problemy mogą się pojawić na przestrzeni 5 – 10 lat. Jako rozwiązania w raporcie proponowane są znaczące inwestycje w rozwój sieci lub świadome zarządzanie popytem.

  • Inwestycje w sieć w Niemczech są szczególnie potrzebne na poziomie sieci dystrybucyjnej na obszarach mniej zurbanizowanych (w zależności od scenariusza rozwoju rynku e- samochodów, potrzebne mogą być nakłady inwestycyjne do 11 mld EUR).
  • Alternatywę może stanowić implementacja mechanizmów elastycznego ładowania, które pozwolą na ograniczenie kumulacji szczytów poboru energii elektrycznej i tym samym na redukcję ryzyka występowania przerw w dostawie mocy z uwagi na zbyt wysokie obciążenie sieci.
  • Zgodnie z danymi z raportu w sytuacji kiedy 50% samochodów elektrycznych uczestniczy w systemie elastycznego ładowania o 20 p.p. wzrasta dopuszczalny udział samochodów elektrycznych w rynku, który nie powoduje przeciążeń dla sieci (bez konieczności rozbudowy sieci).
  • W konkluzjach raport rekomenduje wprowadzenie mechanizmów np. zachęcających kierowców do ładowania samochodów poza szczytami poboru typowymi dla średniego profilu zapotrzebowania w Niemczech.