Aktualny stan placu budowy Giga Berlin. Ujęcia z drona.

0