Dopłaty do samochodów elektrycznych dla osób fizycznych – cena EV maksymalnie do 125 tys. zł

0
VOLKSWAGEN E-GOLF, VW, EGOLF, ZASIĘG, CZAS ŁADOWANIA, BATERIA, MOC, PRZYSPIESZENIE, DANE TECHNICZNE, SPECYFIKACJA, OSIĄGI, 0-100, POJEMNOŚĆ BATERII

Ministerstwo Energii opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków udzielania wsparcia (dopłat) do samochodów elektrycznych dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej).

Maksymalna wysokość wsparcia dla osoby nie prowadzącej działalności gospodarczej w jednym naborze wynosi:

1) w przypadku zakupu pojazdu wykorzystującego do napędu wyłącznie energię elektryczną – 30% ceny nabycia, nie więcej jednak niż 37 500 zł. Wsparcie na zakup pojazdu, może być udzielone, jeśli cena nabycia takiego pojazdu nie przekracza 125 000 zł.

2) w przypadku zakupu pojazdu wykorzystującego do napędu energię elektryczną wytworzoną z wodoru w zainstalowanych w nim ogniwach paliwowych napędzanego wodorem – 30% ceny nabycia, nie więcej jednak niż 90 000 zł. Wsparcie na zakup pojazdu, może być udzielone jeśli cena nabycia takiego pojazdu nie przekracza 300 000 zł.

W celu racjonalnego wydatkowania środków publicznych w paragrafie 11 określono zasady trwałości dla pojazdów, których zakup został wsparty środkami FNT. Na beneficjentów nałożono obowiązek niezbywania zakupionych pojazdów przez 1 rok od dnia ich zakupu.

W celu wykluczenia możliwości wywozu pojazdów objętych wsparciem udzielenie wsparcia jest uwarunkowane rejestracją pojazdu na terenie Polski.

Z uwagi na fakt, że zakupione pojazdy będą wspierane środkami publicznymi na beneficjentów nałożono obowiązek ubezpieczenia pojazdów od uszkodzeń, zniszczeń oraz utraty na skutek zderzeń, kolizji, zdarzeń losowych, uszkodzeń przez osoby trzecie oraz kradzieży.

W paragrafie 12 określono warunek dla pierwszego naboru wniosku, gdzie wskazano że wsparciem objęte zostaną pojazdy zakupione po dniu jego ogłoszenia. Ma to na celu uniknięcie sytuacji kiedy o wsparcie występowałyby osoby, które zakupiły pojazd przed ogłoszeniem naboru.

Wsparcie dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej udzielane będzie na wniosek, w trybie ciągłym do momentu wyczerpania alokacji przewidzianej dla tego działania na dany rok. Oznacza to, że wsparcie udzielane będzie bez konkursu.

Warunkiem wypłaty wsparcia jest skuteczne ustanowienie przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej zabezpieczenia zwrotu wsparcia wraz z należnymi odsetkami i zaakceptowanie przez Zarządzającego dokumentów potwierdzających ustanowienie tych zabezpieczeń.

Formą zabezpieczenia zwrotu wsparcia może być poręczenie, weksel z poręczeniem wekslowym (aval), gwarancja bankowa, zastaw na prawach lub rzeczach, blokada środków zgromadzonych na rachunku bankowym albo akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.

Podsumowując, maksymalna kwota nabycia pojazdu BEV została ustalona na tak niskim poziomie, że skutecznie dyskwalifikuje zakup praktycznie wszystkich samochodów elektrycznych dostępnych na polskim rynku. I choć wiele osób fizycznych w związku z dopłatami zamierzało zdecydować się na droższy w zakupie samochód elektryczny, ale tańszy w eksploatacji i przyjaźniejszy dla środowiska, teraz muszą zrewidować swoje plany, ponieważ dostępność dopłat będzie mocno ograniczona (ze względu na bardzo niską liczbę samochodów, które się do nich kwalifikują).

Oznacza to, że „Kowalski” chcąc przeznaczyć na nowy samochód około 100-120 tys. zł, zamiast Skody Octavii, Toyoty Corolli, czy Volkswagena Golfa, może obecnie wybrać jeden z poniższych BEV, które otrzymają dopłaty:

 

W przeciągu najbliższego roku ta oferta poszerzy się o:

  • Opel Corsa-e (wersja za 124 900 zł nie posiada nawet czujników parkowania)
  • Skoda CITIGOe
  • Seat Mii electric
  • Volskwagen ID.3 (być może cena poniżej 125 tys. zł)

Z projektem rozporządzenia można zapoznać się na stronie Rządowego Centrum Legislacji (link) lub poniżej: