Volkswagen ID. prekursorem mobilności zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju

0
Volkswagen w pełni uznaje cele wyznaczone w porozumieniu paryskim i swoją ofensywą samochodów elektrycznych otwiera drogę zrównoważonej mobilności. Rolę prekursora przejmie nowy ID., którego produkcja rozpocznie się pod koniec roku w Zwickau. Jako pierwszy samochód elektryczny koncernu przez cały okres eksploatacji będzie wykazywał zerowy bilans CO2, o ile będzie konsekwentnie ładowany prądem pochodzącym z odnawialnych źródeł energii. Biorąc pod uwagę tylko fazę produkcji modelu ID., bilans CO2 poprawi się rocznie o ponad 1 mln ton. Odpowiada to w przeliczeniu ilości dwutlenku węgla emitowanego przez elektrownię węglową zasilającą w energię elektryczną 300 tys. gospodarstw domowych. Volkswagen pracuje ponadto nad szeroko zakrojonym programem dekarbonizacji, który będzie obejmował także inne modele koncernu. Do 2025 roku marka wprowadzi na rynek ponad 20 modeli z napędem wyłącznie elektrycznym.
Zmiany klimatyczne to największe wyzwanie naszych czasów” – stwierdził Thomas Ulbrich, członek zarządu marki Volkswagen ds. mobilności elektrycznej. „Volkswagen, jako największy na świecie producent samochodów rozumie spoczywającą na nim odpowiedzialność: nowy ID. będzie pierwszym seryjnym samochodem koncernu z neutralnym bilansem emisji CO2 podczas produkcji. Aby również faza eksploatacji była neutralna pod względem emisji, rozwijamy zróżnicowane możliwości ładowania samochodu zieloną energią. Zrównoważona mobilność jest osiągalna, jeżeli wszyscy jej chcą i nad nią pracują.”
Komitet doradczy Volkswagena ds. zrównoważonego rozwoju potwierdza decyzję o wyborze kierunku
Georg Kell, dyrektor-założyciel UN Global Compact i rzecznik komitetu doradczego Volkswagena ds. zrównoważonego rozwoju: „Emisje CO2 w wyniku działalności człowieka muszą zostać możliwie jak najszybciej zredukowane. Komitet doradczy Volkswagena ds. zrównoważonego rozwoju od momentu utworzenia mocno zabiegał o przyznanie przez koncern ochronie klimatu strategicznej i uprzywilejowanej roli. Ofensywa samochodów elektrycznych oraz model ID. oznacza, że Volkswagen obrał właściwy kierunek. Teraz trzeba konsekwentnie podążać tą drogą.”
Zielona energia od ogniwa baterii po ładowanie
Przy ID. Volkswagen ukierunkował cały łańcuch wartości na unikanie i obniżanie emisji CO2. Ogniwa baterii będą produkowane w Europie, energia potrzebna do ich produkcji będzie pochodzić ze źródeł odnawialnych. Dalsze możliwości zmniejszenia emisji od łańcucha dostaw po pozyskiwanie surowców są obecnie dyskutowane wspólnie z bezpośrednimi i pośrednimi dostawcami. Zakład w Zwickau już dzisiaj wykorzystuje prąd od dostawców wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych. Niedające się uniknąć emisje z procesów technologicznych będą kompensowane przez inwestycje w certyfikowane projekty mające na celu ochronę klimatu, tak że w momencie wprowadzenia na rynek produkcja ID. będzie miała neutralny bilans emisji dwutlenku węgla.
Volkswagen zaleca klientom korzystanie przy eksploatacji ID. z energii ze źródeł odnawialnych, na przykład energii wiatrowej lub wodnej. Nowa spółka-córka Volkswagena – Elli – od niedawna oferuje Volkswagen Naturstrom® – energię elektryczną pochodzącą ze źródeł odnawialnych. Utworzona przez kilku producentów samochodów sieć szybkiego ładowania IONITY, której jednym z założycieli jest Volkswagen, będzie udostępniała wszędzie tam, gdzie to możliwe, zieloną energię w około 400 punktach ładowania wzdłuż europejskich autostrad.
Volkswagen opowiada się za przełomem energetycznym w Niemczech
W związku z faktem, że samochód elektryczny jest tylko tak czysty, jak czysty jest prąd używany do jego produkcji i ładowania, Volkswagen jednoznacznie opowiada się za planowanym w Niemczech przejściem na produkcję energii zgodną z zasadami zrównoważonego rozwoju. Również w obszarze niezwiązanym bezpośrednio z produkcją energii, powszechna akceptacja i rozwój elektrycznej motoryzacji możliwe są tylko przy współpracy z siłami politycznymi. Konieczna jest szybka likwidacja istniejących przeszkód, od zmian w prawie o wspólnotach mieszkaniowych po rozbudowę publicznej infrastruktury do ładowania.
Volkswagen chce, by samochód elektryczny był atrakcyjny i osiągalny dla możliwie wielu osób. Od końca 2019 r. z taśm produkcyjnych w Zwickau będzie zjeżdżać kompaktowy ID. Niewiele później pojawi się SUV – ID. CROZZ, ID. BUZZ i limuzyna ID. VIZZION. Do 2023 r. marka Volkswagen zainwestuje w elektryczną mobilność około dziewięciu miliardów euro.

Źródło: materiały prasowe VW