NFOŚiGW: Program dotacji na budowę stacji ładowania ruszy w ciągu najbliższych tygodni

0
DOTACJE DO BUDOWY STACJI ŁADOWANIA POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH, DOTACJE DO BUDOWY ŁADOWAREK, DOTACJE DO BUDOWY STACJI ŁADOWANIA SAMOCHODÓW ELEKTRYCZNYCH, STACJE ŁADOWANIA POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH, NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ, NFOŚIGW, PROGRAM MÓJ ELEKTRYK, PROGRAM MÓJ PRĄD, DOPŁATY DO ZAKUPU SAMOCHODÓW ELEKTRYCZNYCH, SAMOCHODY ELEKTRYCZNE DOPŁATY, DOTACJE DO STACJI ŁADOWANIA, DOPŁATY DO STACJI ŁADOWANIA, PROGRAM ZIELONY TRANSPORT PUBLICZNY, PROGRAM DOPŁAT, ELEKTROMOBILNOŚĆ

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej szykuje się do uruchomienia nowego programu dotacji na budowę stacji ładowania dla samochodów elektrycznych. Do firm trafi w sumie 800 mln zł. Preferowane będą stacje szybkiego ładowania znajdujące się poza terenami zurbanizowanymi i wielkomiejskimi.

To już kolejne po dotacjach na zakup samochodów elektrycznych „Mój elektryk” wsparcie elektromobilności w Polsce. Z programu „Mój elektryk” pozyskano już dotacje na zakup ponad 600 pojazdów, a liczba ta może się znacznie zwiększyć po tym, jak do programu dołączą również firmy.

Cel wprowadzenia dofinansowania na budowę infrastruktury do ładowania samochodów elektrycznych to upowszechnienie zeroemisyjnego transportu i wyeliminowanie emisji hałasu i szkodliwych pyłów, w szczególności w miastach. Wraz z transformacją systemu energetycznego prąd do ładowania samochodów będzie również coraz bardziej „zielony”.

Kiedy program dotacji do budowy stacji ładowania zostanie uruchomiony?

Termin uruchomienia programu dotacji do budowy stacji ładowania zależy od daty zakończenia uzgodnień z Komisją Europejską dotyczących warunków udzielania pomocy publicznej. Do rozdysponowania wśród przedsiębiorców będzie 800 mln zł. Jest to program priorytetowy, ponieważ sieć szybkich stacji ładowania to punkt wyjścia do upowszechniania elektromobilności w Polsce, szczególnie poza terenami zurbanizowanymi i wielkomiejskimi – argumentuje w rozmowie z agencją Newseria Biznes Artur Lorkowski, zastępca prezesa NFOŚiGW.

Zgodnie z Licznikiem Elektromobilności PZPM i PSPA, na koniec sierpnia w Polsce działały 1 253 ogólnodostępne stacje ładowania pojazdów elektrycznych, a 33% z nich stanowiły szybkie stacje ładowania DC. W samym tylko sierpniu uruchomiono 29 nowych stacji ładowania.

Dotacje na stacje ładowania dostępne również dla inwestorów indywidualnych

Również inwestorzy indywidualni, którzy będą chcieli zamontować w swoim domu stację ładowania sprzężoną z panelami fotowoltaicznymi, będą mogli ubiegać się o dotację. Taka opcja będzie dostępna w ramach rozszerzenia programu „Mój prąd”.

Pierwszy bank w programie „Mój elektryk”

8 września podczas forum ekonomicznego w Karpaczu podpisano umowę z Bankiem Ochrony Środowiska – pierwszym bankiem, który będzie uczestniczył w projekcie dopłat do leasingu w ramach programu „Mój elektryk”. Klienci instytucjonalni odpowiadają dziś za 70-80% sprzedaży nowych samochodów. Większość ich sprzedaży jest finansowana właśnie przez leasing.

Program „Zielony Transport Publiczny”

To trzeci program wspierający rozwój elektromobilności w Polsce. W ramach tego programu to samorządy mogą wnioskować o dotacje na zakup autobusów zeroemisyjnych – wodorowych i elektrycznych. Negocjacje z 30 miastami są już na finalnym etapie, a na początku września ruszył już nowy nabór wniosków. Kwota do rozdysponowania to ponad 1 mld zł. Samorządy mogą ubiegać się o dotacje od 20 do 80% na zakup lub leasing autobusów i szkolenie kierowców oraz do 25% dotacji na rozwój infrastruktury do ładowania pojazdów. Wysokość uzyskanego dofinansowania zależy m.in. od liczby mieszkańców i rodzaju transportu. Nabór wniosków potrwa do 20 grudnia 2021 roku i jest prowadzony w trybie konkursowym.

Założeniem NFOŚiGW jest, aby do 2030 roku wszystkie autobusy jeżdżące w miastach były zeroemisyjne. Jak podaje fundusz, w tym celu powinno się wymieniać 10% floty rocznie, czemu pomóc mają właśnie środki finansowe z Programu „Zielony Transport Publiczny”, Krajowego Planu Odbudowy oraz środki z nowej perspektywy unijnej – Programu FEnIKS (Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko).

Źródło: Newseria Innowacje